ERITYISTARJOUKSET

Erityistarjoukset Eastkey Oy

Eastkey Uzbekistanissa

Aasian ja Venäjän yhteistyön ja kaupallisten intressien vuoksi Eastkey on luonut verkoston Uzbekistaniin, joka mahdollistaa niin viennin kuin tuonnin Uzbekistanista sekä yritystoiminnan laajentamisen Uzbekistaniin. Uzbekistanin erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että se toimii monille muslimeille suunnattujen tuotteiden ja palveluiden koemarkkinakenttänä. Esimerkkinä tuontiin soveltuvista tuotteista mainittakoon laadukkaat graniitti- ja kivivalmisteet.